KONFERENCIJA PROJEKTA MORZ (MJERA 1.3.) ZADAR 08.12.2023.

Sudjelovali smo na zadnjem konferencijskom sastanku na kojem se održala prezentacija o pregledu ciljeva i aktivnosti provedenih kroz projekt MORZ ( Mreža organizacija ribara i znanstvenika ). Projekt završava 31.12.2023. Na konferenciji je održan seminar o smanjenju neželjenog ulova i unosu istog u odgovarajuće evidencije. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_114_1638.html