Posjet profesora Alena Solde i studenata Odjela za studije mora

Profesor Alen Soldo sa svojim studentima je posjetio ribarsku luku Brižine. Studenti su ovom terenskom nastavnom dobili priliku vidjeti ribarske brodove koji su se nalazili u luci Brižine i radnike na ribarskim brodovima u njihovim svakodnevnim zadacima.  Profesor Soldo je uručio poseban poklon Upravitelji ribarske zadruge. Riječ je o dvijema knjigama čiji je autor profesor…

KONFERENCIJA PROJEKTA MORZ (MJERA 1.3.) ZADAR 08.12.2023.

Sudjelovali smo na zadnjem konferencijskom sastanku na kojem se održala prezentacija o pregledu ciljeva i aktivnosti provedenih kroz projekt MORZ ( Mreža organizacija ribara i znanstvenika ). Projekt završava 31.12.2023. Na konferenciji je održan seminar o smanjenju neželjenog ulova i unosu istog u odgovarajuće evidencije. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_114_1638.html          

Postani čuvar Jadranskog mora: multimedijalna izložba koju podržava ribarska zadruga Friška riba

Jadransko more dom je bogatstvu biološke raznolikosti i izvor života za brojne zajednice. Svjesni važnosti očuvanja ovog ekosustava, ribarska zadruga Friška riba s ponosom podržava multimedijalnu izložbu “Postani čuvar Jadranskog mora” eko grupe Zdravo more Pomorske škole Split. Ova inovativna izložba pruža posjetiteljima jedinstvenu priliku da urone u svijet Jadranskog mora i saznaju kako mogu…

Poklon članova HVIDR-a ribarskoj zadruzi Friška riba

Dana 24.03.2023. ribarskoj zadruzi Friška riba članovi udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske uručili su poklon, sliku njihovog člana Damira Jenjića. Slika je naslikana tehnikom ulja na platnu i prikazuje ribarsku luku Brižine. Zahvaljujemo se slikaru i svim ostalim članovima udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata na poklonu i radujemo se nastavku ugodne…

Projekt MORZ-SGEM Vienna GREEN 2022

Ribarska zadruga Friška riba sudjeluje u projektu MORZ o čemu možete više pročitati ovdje. Kao dio aktivnosti koje se provode u projektu, napisan je članak koji je objavljen u zborniku, a aktivnosti ribarske zadruge Friška riba su prezentirane na konferenciji SGEM Vienna Green koja se održavala od 06.12.2022. do 09.12.2022 u Beču. Članak objavljen u…

U pogon stavljena pumpa za sitnu plavu ribu na r/b Spartak

Na plivarici Spartak uspješno je stavljena u pogon pumpa za sitnu plavu ribu. Ribarska zadruga Friška riba je sukladno svom Planu proizvodnje i trženja svojim zadrugarima omogućila nabavu pumpe za sitnu plavu ribu. Planira se nabava pumpi svim zainteresiranim zadrugarima. Pumpe za sitnu plavu ribu pridonose povećanju kvalitete, poboljšavaju uvjete rada na plovilu te povećavaju…

Ribarska zadruga priznata sukladno novom Pravilniku i odobren Plan proizvodnje i trženja za 2023.

Ministarstvo poljoprivrede 26.siječnja 2023. godine priznalo je ribarsku zadrugu Friška riba pod nazivom “Ribarska zadruga Friška riba” sukladno novom Pravilniku o priznavanju ribarskih zadruga (NN 115/2022) i upisana je u registar ribarskih zadruga pod brojem RZ-2.     Također, 23. siječnja 2023. ribarskoj zadruzi Friška riba kao organizaciji proizvođača odobren je Plan proizvodnje i trženja…

Suradnja Pomorskog fakulteta u Splitu i ribarske zadruge Friška riba

Ribarska zadruga Friška riba započinje suradnju sa Pomorskim fakultetom u Splitu. U sljedećem razdoblju planira se sudjelovanje studenata Pomorskog fakulteta na praksi u ribarskoj luci Brižine kao i suradnja na zajedničkim projektima koji će imati za cilj unaprijediti ribarsku luku i omogućiti studentima stjecanje praktičnih znanja i vještina koja će im omogućiti veću konkuretnost na…

Suradnja Pomorske škole u Splitu i ribarske zadruge Friška riba

Nakon prigodnog dara kojeg je ribarska zadruga Friška riba poklonila Pomorskoj školi u Splitu o čemu možete više pročitati na poveznici, nastavljena je jedinstvena suradnja o kojoj su izvjesti brojni mediji. Učenici su na terenskoj nastavi učili krpati mrežu plivaricu i posjetili su plivaricu Preko i koću Karfil, a dobili su i prve ponude za…