Usluga aplikacije natječaja

Od 01.01.2023. ribarska zadruga Friška riba pruža uslugu pripreme dokumentacije i aplikacije na natječaje u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske. Uslugu pripreme dokumentacije i prijave na natječaje do sada su mogli koristiti samo zadrugari, a od 01.01.2023. usluga je dostupna svim zainteresiranim korisnicima. CJENIK USLUGA*: PRIPREMA DOKUMENTACIJE                            100,00 € APLIKACIJA NATJEČAJA…