Kompenzacija za štete koje uzroku sisavci i Potpore male vrijednosti

Podsjećamo sve korisnike da je 1.travnja krajnji rok za predaju zahtjeva za kompenzaciju za štete koju uzrokuju sisavci, a 1.svibnja krajnji rok za predaju zahtjeva za Potporu male vrijednosti.   Korisni linkovi: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3996 – Kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995 – Potpora male vrijednosti