Europska komisija u ribarskoj luci Brižine

30. rujna 2021. članovi Europske komisije su posjetili ribarsku luku Brižine kao primjer dobre prakse. Istog dana je u prostorijama ribarske luke Brižine održan i sastanak Europske komisije sa predstavnicima svih ribolovnih alata. Na sastanku je bio nazočan i ravnatelj Uprave ribarstva Ante Mišura. Nazočni na sastanku su iznijeli probleme sa kojima se susreću, a…