U ribarskoj luci Brižine održan sastanak Hrvatske obrtničke komore s Upravom ribarstva

21. rujna 2021. u prostorijama ribarske luke Brižine održan je sastanak Hrvatske obrtničke komore s Upravom ribarstva. Na sastanku su bili nazočni  Antonio Šunjić, Ante Mišura, Irena Jahutka, Valentina Andrić, Marin Mihanović, Mario Rogošić, prof. Želimir Dulčić i doc. dr. sc. Nedo Vrgoč. Teme sastanka su bile aktualna ribarska problematika po segmentima ribarskim segmentima i…