Krpanje mreža u ribarskoj luci Brižine

Iznimno nam je zadovoljstvo što ribarska luka Brižine ispunja svoju primarnu funkciju, koristi ribarima. Ribari krpaju svoje mreže u prostorima koji su predviđeni za to, a posao im olakšava oprema koja je dostupna u luci (viličar, labudica, paletari, mostna dizalica, vinč, itd.). Zbog funkcionalnosti luke, zaklonjeni su od sunca i nisu izloženi ekstremno visokim temperaturama.…