Preseljenje ureda u ribarsku luku Brižine

Nakon što je potpisan Ugovor o koncesiji za ribarsku luku Brižine, cjelokupno poslovanje Ribarske zadruge Friška riba je preseljeno u nove prostorije koje se nalaze u sklopu luke Brižine. Od sada nas umjesto na staroj adresi (Mažuranićevo šetalište 24b), možete posjetit u novom uredu koji se nalazi na drugom katu zgrade u ribarskoj luci Brižine.…

Osnovna pravila u ribarskoj luci Brižine

1.lipnja 2021. Ribarska zadruga Friška riba je potpisala Ugovor o koncesiji za ribarsku luku Brižine sa Lučkom upravom Split. Ribarska luka Brižine  nudi  cjelovitu uslugu luke posebne namjene koji služi za prihvat i smještaj ribarskih plovila te je ujedno i iskrcajno mjesto za ribarska plovila. Korisnici imaju na raspolaganju i brojne druge mogućnosti korištenja infrastrukture…