ribarska luka Brižine

Uskoro otvaranje ribarske luke Brižine

Radovi na izgradnji ribarske luke Brižine u Kaštelanskom zaljevu, vrijedni oko 45 milijuna kuna, bliže se svome kraju. Izgradnja je počela u rujnu 2019, a ovim projektom ribari će na ovom području dobiti nove vezove, čime će se povećati kapacitet prihvata brodova, dobit će saniran podmorski i nadmorski zid dosadašnje luke, objekt za privremeno skladištenje…