Projekt MORZ-SGEM Vienna GREEN 2022

Ribarska zadruga Friška riba sudjeluje u projektu MORZ o čemu možete više pročitati ovdje. Kao dio aktivnosti koje se provode u projektu, napisan je članak koji je objavljen u zborniku, a aktivnosti ribarske zadruge Friška riba su prezentirane na konferenciji SGEM Vienna Green koja se održavala od 06.12.2022. do 09.12.2022 u Beču. Članak objavljen u…