U pogon stavljena pumpa za sitnu plavu ribu na r/b Spartak

Na plivarici Spartak uspješno je stavljena u pogon pumpa za sitnu plavu ribu. Ribarska zadruga Friška riba je sukladno svom Planu proizvodnje i trženja svojim zadrugarima omogućila nabavu pumpe za sitnu plavu ribu. Planira se nabava pumpi svim zainteresiranim zadrugarima. Pumpe za sitnu plavu ribu pridonose povećanju kvalitete, poboljšavaju uvjete rada na plovilu te povećavaju…