Dar Pomorskoj školi Split

Ribarska zadruga Friška riba poklonila je dijelove ribarske mreže učenicima Pomorske škole u Splitu kako bi učenicima omogućili stjecanje praktičnih znanja i vještina. Dogovoren je posjet učenika i terenska nastava u ribarskoj luci Brižine. Radujemo se posjetu budućih ribara i nadamo se da će znanjima i vještinama koje stiču u školi pridonijeti napretku i razvoju…