Partnerstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i RZ Friška riba – projekt MORZ

Ribarska zadruga Friška riba je partner na projektu Mreža organizacija ribara i znanstvenika (MORZ). Voditelj projekta je Nikola Vladimir, a ukupan budžet projekta je 2.960.056,45 HRK. Predviđeno je osnivanje MORZ-a te usvajanje temeljnih dokumenata od kojih je najznačajnija Strategija MORZ-a koja će definirati rad mreže, kao i prava i obveze svih strana uključenih u mrežu.…